ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران

  • 01Download the installation package from our download section.
  • 02Once the download is complete go to the backend of Joomla.
  • 03Navigate through your menu system to Extensions/Extensions Manager.
  • 04Once at the installation screen click the browse button and navigate to where you downloaded the template file.
  • 05Once you have the file selected click 'Upload File and Install'
  • The template is now installed, now let's set it as the default template:

  • 06Navigate through your menu system to Extensions/Template Manager.
  • 07Find the radio button next to the newly installed template.
  • 08Click on the Default button at the top right of the screen and you're done!
برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران