ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران

We are a dedicated team, passionate about making your dreams a reality.

"I am dedicated to making you happy about the product that you get from my company because it's so great. I promise you will be pleased!"
- Frank Basefield

Our Head Honchos

These Guys Run the Place

team5

Frank Basefield
CEO/Co-Owner

team6

Jeremy Westfend
Manager


Our Dedicated Team

Of Awesome Web Developers

team1

Mike Summerfield
GUI Design

team2

Joel Lasdingo
Lead Designer

team3

Michelle Wright
Senior Developer

team4

Frank Hammard
MarketingWe want to hear from you!


Fusce ac eleifend erat, cursus pretium ante. Mauris euismod luctus libero ac rutrum. Morbi ullamcorper, mauris et dapibus accumsan, turpis massa ornare metus, eget commodo neque lacus sit amet erat. Vestibulum tempus, mi eget condimentum cursus, augue urna congue justo, a accumsan nunc erat eget leo. Proin sollicitudin tortor et nibh fringilla hendrerit. Praesent vel ante suscipit nisl hendrerit eleifend. Praesent a aliquet p


Photos credits by Daniele Zedda, JohnONolan, Daniele Zedda, Daniele Zedda, AllansBrain, rolands.lakis


Code Used For This Page:

<div style="border-bottom:1px solid #ebe8e8;padding-bottom:70px;margin-bottom:70px;">
<h1 class="pages_center_text">
We are a dedicated team, passionate about making your dreams a reality.
<br><br>
</h1>
<div class="pages_center_text">
<div class="s5_title">"I am dedicated to making you happy about the product that you get from my company because it's so great. I promise you will be pleased!" <br>- Frank Basefield </div>
</div>
</div>

<h1 class="s5_centerit">Our Head Honcho's</h1>
<span class="s5_centerit overlay_subtitle">These Guys Run the Place</span>
<br><br>
<div class="overlay_outer two">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team5.jpg" alt="team5"/>
</div>
<br>
Frank Basefield
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">CEO/Co-Owner</span>
<br><br>
</div>
</div>

<div class="overlay_outer two">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team6.jpg" alt="team6"/>
</div>
<br>
Jeremy Westfend
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">Manager</span>
<br><br>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<br>
<h1 class="s5_centerit">Our Dedicated Team</h1>
<span class="s5_centerit overlay_subtitle">Of Awesome Web Developers</span>
<br><br>
<div class="overlay_outer four">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team1.jpg" alt="team1"/>
</div>
<br>
Mike Summerfield
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">GUI Design</span>
<br><br>
</div>
</div>

<div class="overlay_outer four">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team2.jpg" alt="team2"/>
</div>
<br>
Joel Lasdingo
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">Lead Designer</span>
<br><br>
</div>
</div>

<div class="overlay_outer four">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team3.jpg" alt="team3"/>
</div>
<br>
Michelle Wright
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">Senior Developer</span>
<br><br>
</div>
</div>

<div class="overlay_outer four">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team4.jpg" alt="team4"/>
</div>
<br>
Frank Hammard
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">Marketing</span>
<br><br>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<br><br>
<div class="pages_highlight_box">
<h3 class="s5_centerit">We want to hear from you!</h3>
<br>
Fusce ac eleifend erat, cursus pretium ante. Mauris euismod luctus libero ac rutrum. Morbi ullamcorper, mauris et dapibus accumsan, turpis massa ornare metus, eget commodo neque lacus sit amet erat. Vestibulum tempus, mi eget condimentum cursus, augue urna congue justo, a accumsan nunc erat eget leo. Proin sollicitudin tortor et nibh fringilla hendrerit. Praesent vel ante suscipit nisl hendrerit eleifend. Praesent a aliquet p
</div>
برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران