ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران


Features:

  • Supports a range of multimedia formats: images, flash, video, mp3s, html!
  • Auto detects formats or you can specify the format
  • Html descriptions
  • Enable/Disable page overlay when multibox pops up (via template parameters)
  • Enable/Disable controls (via template parameters)

Images Example

Image #1. It can support html.
  
Image #2. It can support html.
  
Image #3. It can support html.


Separate Group Images Example

Image #1. It can support html.
  
Image #2. It can support html.
  
Image #3. It can support html.


Video Example:

Youtube.com Video - CLICK ME
UP: Carl and Ellie


You can use the following video formats: flv, mov, wmv, real and swf. Just insert the URL to the videos in the href of the hyperlink, here is an example of how we did this for a Youtube video:

YouTube Tutorial: Simply right click on a youtube video and copy the embed code, then paste into a text editor and look for the embed src and use that URL in your hyperlink.


MP3 Example:

MP3 example - CLICK ME
mp3 exampleiFrame:

iFrame/HTML Example - CLICK ME
getfirebug.com
I like what I see! I want to JOIN TODAY.

برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران