ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران
The lazy load script is a great way to save bandwidth and load your pages much faster. Images that are not visible on the initial page load are not loaded or downloaded until they come into the main viewing area. Once an image comes into view it is then downloaded and faded into visibility. Scroll down this page to see the script in action.

Setup is very easy! By default this script is disabled, in order to enable it simply choose All Images or Individual Images from the drop down, as shown below from inside the template configuration page.All images will load every standard image on the page with lazy load. There is no extra configuration or extra code to add with this configuration, it will just happen automatically. Individual images would be used if you want only certain images to load with this script and not all of them. To do this simply add class="s5_lazyload" to the image like so:
<img class="s5_lazyload" src="http://www.yoursite.com/image.jpg"></img>


This script is compatible with Firefox3+, IE8+, Chrome14+, Safari5.05+, Opera 11.11+

See the script in action:


برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران