ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران

Drop Caps

L orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Fusce eu purus eget diam vehicula auctor nec eu elit. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia.

Apply a drop cap with a wrapping span class as follows: <span class="firstcharacter">L</span>orem ipsum

L orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Fusce eu purus eget diam vehicula auctor nec eu elit. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia.

Apply a drop cap with a wrapping span class as follows: <span class="firstcharacter2">L</span>orem ipsum


Porem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Fusce eu purus eget diam vehicula auctor nec eu elit. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia.

Apply a drop cap with a class on a wrapping paragraph tag as follows: <p class="drop_class">Porem ipsum</a>

Porem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Fusce eu purus eget diam vehicula auctor nec eu elit. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Morbi consequat facilisis orci vel malesuada. Donec ultrices molestie sollicitudin. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia. Mauris tristique lobortis orci ac lacinia.

Apply a drop cap with a class on a wrapping paragraph tag as follows: <p class="drop_class2">Porem ipsum</a>


Video Overlay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi efficitur scelerisque ligula, sit amet fermentum metus.

The Video Above Is Not Included And May Be Downloaded From: http://www.videvo.net/video/working-on-laptop-1/3517

1. Enter the url of your video in the video src area.
2. Enter your background image under the video_overlay_wrap style area. This is the background image that appears before the video loads and at 1024px. Please note that all videos disable at 1024px due to restrictions on tablets and phones.
3. Enter an optional max-height under the video_overlay_wrap style area. This will prevent the video from becoming larger than the height specified.
4. Enter an optional min-height under the video_overlay_wrap style area. This will prevent the video from becoming smaller than the height specified. This is very useful for when the video is disabled at 750px, and the background image shows in its place.
4. Enter an optional width under the video_overlay_wrap style area. This will stretch the video to a specified length, but will be cropped off by the surrounding parent div.
4. Enter your desired text in the video_overlay_text_wrap_inner area. Text should be minimal to avoid any space issues on smaller screens; videos maintain ratio and decrease on smaller devices.
<div class="video_overlay_wrap" style="max-height:700px;min-height:300px;width:1500px;background: url('/demo/demo-mehr96/Arthur/images/video_preload.jpg');">
<video muted autoplay="autoplay" loop="loop" src="/demo/demo-mehr96/Arthur/images/video.mp4"></video>
<div class="video_overlay_text_wrap">
<div class="video_overlay_text_wrap_inner">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi efficitur scelerisque ligula, sit amet fermentum metus.
<div style="clear:both;height:0px;"></div>
</div>
</div>
</div>


Social IconsIon Icons must be enabled to use these icons.
<a href="/demo/demo-mehr96/Arthur/" class="social_icon ion-social-facebook"></a>
<a href="/demo/demo-mehr96/Arthur/" class="social_icon ion-social-twitter"></a>
<a href="/demo/demo-mehr96/Arthur/" class="social_icon ion-social-googleplus"></a>
<a href="/demo/demo-mehr96/Arthur/" class="social_icon ion-social-rss"></a>
<a href="/demo/demo-mehr96/Arthur/" class="social_icon ion-social-pinterest"></a>


Notifications

This is a styled box. Use <div class="black_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="gray_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="red_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="blue_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="green_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="yellow_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="orange_box">Your content goes here!</div>


Images

This is an image with the "boxed" class applied:This is an image with the "boxed_white" class applied:This is an image with the "boxed_black" class applied:This is an image with the "padded" class applied:This is an image with the "full_width" class applied. This can also be done automatically in the template configuration. Be sure to review our Vertex Guide here for other full width image options.Headings

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5


Ion Icons

<div class="icon_outer_wrap">
<div class="icon_hover">
<a href="/demo/demo-mehr96/Arthur/" class="ion-link icon_element"></a>
</div>
<div class="icon_non_hover">
<span class="ion-headphone icon_element"></span>
</div>
</div>

Click here for more icon examples

Dates

AUG
22
Top Sample Text When: August 22, 2014 at 7:00pm

<div class="date_outer_wrap">
<div class="date_wrapper">
<div class="date_top">
AUG
</div>
<div class="date_bottom">
22
</div>
</div>
<div class="date_text_wrap">
<span class="date_text1"><a href="/demo/demo-mehr96/Arthur/">Top Sample Text</a></span>
<span class="date_text2">When: August 22, 2014 at 7:00pm</span>
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>


Overlay

team3

Michelle Wright
Senior Developer

Dummy Text
team3

Photos credits by Daniele Zedda, JohnONolan, Daniele Zedda, Daniele Zedda, AllansBrain, rolands.lakis
Example of code used above. Notice on the first DIV there is a "four". You can enter one, two, three, four, five and six depending on how many team members you want on one row (Be sure to keep that space before the number too):

<div class="overlay_outer four">
<div class="overlay_inner">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_inner">
<div class="overlay_socialicons">
<a class="overlay_facebook" href="https://www.facebook.com/shape5.templates" target="_blank"></a>
<a class="overlay_twitter" href="https://twitter.com/shape_5" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/team/team1.jpg" alt="team1"/>
</div>
<br>
Mike Summerfield
<br>
<span style="color:#a8a8a8;">CEO/Owner</span>
<br> </div>
</div>


Video Play Overlay


UP: Carl and Ellie
iphone vid


<div class="overlay_outer">
<div class="overlay_hover_outer">
<div class="overlay_hover_video">
<div class="overlay_centered">
<a href="http://www.youtube.com/v/VGiGHQeOqII" id="youtube" class="s5mb" title="Youtube.com Video">
<span class="ion-play ion-play-size"></span>
</a>
<div class="s5_multibox youtube">UP: Carl and Ellie </div>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/typography_vidplay.jpg" alt="iphone vid" />
</div>
</div>


Image Hover Zoom


Overlay Text


<div class="img_hover_zoom">
<div class="image_hover_zoom_text">
Overlay Text
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/typography_vidplay.jpg" alt="" />
</div>


Misc

<a> With readon class applied:

readon

<span> With uppercase class applied:

uppercase

This is a sample blockquote. Use <blockquote><p>Your content goes here!</p></blockquote> to create a blockquote.

This is a sample code div. Use <div class="code">Your content goes here!</div> to create a code div.

#s5_code { width: 30px; color: #fff; line-height: 45px; }

 1. This is an Ordered List
 2. Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 3. Condimentum elte quis.
 4. Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List with class ul_arrow
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List with class ul_star
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List with class ul_bullet
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.


The following list will support plain text such as numbers of ion icons, class="ul_circle_content":

 • 01Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.
 • 02Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.
 • 03Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.

<li><span class="circle_item">01</span>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.</li>

<li><span class="circle_item"><i class="ion-star"></i></span>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut mattis quam. Suspendisse tempor mollis porta. Quisque consequat justo risus, et venenatis erat consectetur sit amet. Curabitur varius tortor metus, non convallis felis fermentum sed. Nam varius justo nulla, et ultricies augue venenatis ut. Proin tempor aliquam dapibus. Pellentesque euismod vehicula est, a euismod lacus feugiat sit amet.</li>


The following list will support lists up to number 9, add the following class to the UL wrapping the below LI elements, class="ul_numbers":

 • This is a sample styled number list <li class="li_number1">Your content goes here!</li>
 • This is a sample styled number list <li class="li_number2">Your content goes here!</li>
 • This is a sample styled number list <li class="li_number3">Your content goes here!</li>
 • This is a sample styled number list <li class="li_number4">Your content goes here!</li>


Price Table

Basic
$49/per month
Unlimited Space & Traffic
99.9% Server Uptime
24/7 Customer Care
30 Days Money Back
Premium
$99/per month
Unlimited Space & Traffic
99.9% Server Uptime
24/7 Customer Care
30 Days Money Back

To use the price table on your site grab the following example code below and add to your site. The price table is fully responsive and can display up to 7 price columns. Once you have determined the number of columns you will be using set the wrapper div to the number of columns that you've added. You can use the wrapping classes of "s5_pricetable_1" to "s5_pricetable_7".<div class="s5_pricetable_3">

<div class="s5_pricetable_column">
<div class="s5_pricetable_column_padding">
<div class="s5_title">Basic</div>
<div class="s5_price_wrap">
<span class="dollarsign">$</span><span class="price">49</span><span class="month">/per month</span>
</div>
<div class="s5_options">
<div class="s5_option">
Unlimited Space &amp; Traffic
</div>
<div class="s5_option">
99.9% Server Uptime
</div>
<div class="s5_option">
24/7 Customer Care
</div>
<div class="s5_option">
30 Days Money Back
</div>
</div>

<div class="s5_horizontalrule"></div>
<div class="s5_buttoncenter"><a class="button s5_pricetable" href="#">Choose</a></div>

</div>
</div>

<div class="s5_pricetable_column recommended">
<div class="s5_pricetable_column_padding">
<div class="s5_title">Standard</div>
<div class="s5_price_wrap">
<span class="dollarsign">$</span><span class="price">79</span><span class="month">/per month</span>
</div>
<div class="s5_options">
<div class="s5_option">
Unlimited Space &amp; Traffic
</div>
<div class="s5_option">
99.9% Server Uptime
</div>
<div class="s5_option">
24/7 Customer Care
</div>
<div class="s5_option">
30 Days Money Back
</div>
<div class="s5_option">
FREE Domain Name
</div>
<div class="s5_option">
Personal Concierge
</div>
</div>

<div class="s5_horizontalrule"></div>
<div class="s5_buttoncenter"><a class="button s5_pricetable" href="#">Choose</a></div>

</div>
</div>

<div class="s5_pricetable_column">
<div class="s5_pricetable_column_padding">
<div class="s5_title">Premium</div>
<div class="s5_price_wrap">
<span class="dollarsign">$</span><span class="price">99</span><span class="month">/per month</span>
</div>
<div class="s5_options">
<div class="s5_option">
Unlimited Space &amp; Traffic
</div>
<div class="s5_option">
99.9% Server Uptime
</div>
<div class="s5_option">
24/7 Customer Care
</div>
<div class="s5_option">
30 Days Money Back
</div>
</div>

<div class="s5_horizontalrule"></div>
<div class="s5_buttoncenter"><a class="button s5_pricetable" href="#">Choose</a></div>


</div>
</div>

<div style="clear:both;"></div>
</div>


Responsive YouTube and Vimeo Videos

Make any Youtube, Vimeo, etc video you embed to your site work with responsive by wrapping with a DIV with a class of "s5_video_container". The below Youtube Video will shrink when the area its contained in gets too small for it:

برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران