ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران
This template includes a "Fixed Tab" option that you can enable and publish on your site and will show in a fixed position on either the left or right side of the screen. The great feature about the fixed tabs is that you can enter any text you desire and the text is automatically flipped vertically! This is great for search engines to read your text and also saves the hassle of creating an image with vertical text and placing it on the side of your site. The tabs are published site wide and can have the following options that can be changed via the template parameters area and can link to any URL that you desire.

The following is a quick list of features:

  • Change background to any hex color
  • Change the border to any hex color
  • Change the font to any hex color
  • Set vertical position of each tab
  • Set the height of each tab
  • Set each tab to either the left or right of the screen
  • Add a class to each fixed tab to enable s5 box or perhaps a lightbox or other 3rd party extension
  • Add a URL to each fixed tab so onclick the URL loads
  • Enter any text you desire


I like what I see! I want to JOIN TODAY.
برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران