ماژول نمونه

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

ماژول نمونه ساید بار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

جستجو در سایت ما

ثبت نام کاربران
This plugin adds Disqus comments and links to any Joomla article or blog view, it can be demo'd at the bottom of this page. Disqus is a powerful and free comment system that will integrate into any website.

Features at a glance

  • Specify your Disqus shortname
  • Select a language
  • Specify which categories will use the plugin
  • Specify individual pages to use the plugin
  • Enable or disable the comments link on the category listing
  • Enable or disable the comments link on the full article
  • Enable or disable the comments link on the featured articles

I like what I see! I want to JOIN TODAY.

برای ورود به شغل گرافیست علاقه مندان باید در کنار ویژگی های شخصی، دانش و تخصص لازم را کسب کنند. برخی از گرافیست ها به صورت تجربی وارد این کار شده اند. یعنی با دیدن دوره های آموزشی مرتبط در آموزشگاه های آزاد، طراحی گرافیکی را شروع کرده اند که برخی از آنها نیز به دلیل علاقه و پشتکار زیاد خود موفق هستند.
امروز با من تماس بگیرید

ورود کاربران

ثبت نام کاربران