انتخاب مجموعه ای از آیکن ها برای استفاده در مطالب سایت

با استفاده از آیکن های گانتری فونت میتوانید به سادگی فونت را به ماژول ها و مطالب و ... اضافه نمایید