ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم

ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم
ثبت نام کاربران
 • fr-FR
 • English (UK)

 • 01Download the installation package from our download section.
 • 02Once the download is complete go to the backend of Joomla.
 • 03Navigate through your menu system to Extensions/Extensions Manager.
 • 04Once at the installation screen click the browse button and navigate to where you downloaded the template file.
 • 05Once you have the file selected click 'Upload File and Install'
 • The template is now installed, now let's set it as the default template:

 • 06Navigate through your menu system to Extensions/Template Manager.
 • 07Find the radio button next to the newly installed template.
 • 08Click on the Default button at the top right of the screen and you're done!

ارسال پیام دعوت شدگان

یادبود مهمانان