ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم

ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم
ثبت نام کاربران
  • fr-FR
  • English (UK)
This template is built on the very powerful S5 Vertex Framework, which comes packed with amazing features! Learn More About Vertex...

Every template built on Vertex also comes with its own unique template specific options applicable to that particular template such as highlight colors, social icons, and much more. These features are in addition to the standard functions of Vertex, and are still controlled through the very user friendly interface of Vertex. This page will document the features specific to this template.

Theme Specific Configuration Interface of Vertex

Below is a screenshot that shows all the template specific features available in the user friendly Vertex admin:
Custom Highlight Color

Stylize your site with any color you want. Set your own custom color scheme with the built in highlight color. This color control menu items, titles, buttons, hover over effects, backgrounds, and more. You can set this color to any color that you want. Below is an example so you can see how this works. In addition to these color options, Vertex itself is loaded with background color and images options under the Main / Layout page in the template configuration.
Custom Highlight Font

Choose a custom highlight font powered by Google fonts. This font is used mostly on titles, buttons, labels and more. This is used in conjunction with the default site font which is controlled under the Main / Styling tab in the Vertex template configuration, and controls many other elements as well.
Uppercase Letters

Choose to enable or disable uppercase letters on most menu items, buttons, titles and more.

Hide Menu Arrows

With this option you can disable the menu item sub menu arrows on first level parent items.

Custom Background Images

Positions custom_2, custom_3, and custom_4 are by default set with a gray background. With these settings you can also set a custom background image instead. This image will cover the entire area. Other rows have background images found under the Main/Layout tab in the Vertex admin.
Remove Margins

Some areas of this design were intended to have no space between the rows, as shown on the homepage. This feature will disable the margin between any row ID specified. This feature is intended to only work on the homepage.


Countdown Timer

The countdown timer is shown on the homepage, and shows just under the custom_1 positoin. This feature will only show if custom_1 is present. With the settings you can control all labels and set the date and time for which the timer is counting down towards.

ارسال پیام دعوت شدگان

یادبود مهمانان