ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم

ماژول نمونه

به من تكيه كن!من تمام هستي ام را دامني مي كنم تا تو سرت را در آن بنهی تمام روحم را آغوشي مي سازم تا تو در آن از هراس بياسايي تمام نيرويي را كه در دوست داشتن دارم
ثبت نام کاربران
 • fr-FR
 • English (UK)
images/iacf1.jpg

0

روز

0

ساعت

0

دقیقه

0

ثانیه

This module can be viewed on this page. The styling of the module shown here is customized specifically for this template with css overrides, and cannot be used with any other template. The same module can be used on any template, but with default or other styling in its place. Publish your own content into each slide transition and for multiple slide transition effects, navigation arrows and also a drop down gallery tab that allows you to select a slide via a thumbnail. You can setup your own custom HTML for each slide or have it automatically pull from articles. This module is fully responsive as well. The S5 Image and Content Fader is powered by Mootools/Jquery. Best of all it's free!

Features at a glance

 • Pull from custom HTML or articles.
 • Responsive layout compatible
 • Choose between 4 slide transitions: Fade, Continuous Horiztonal, Fade Slide Left, Continuous Vertical
 • Zoom In Option
 • Specify height and width of module
 • Mobile size options
 • Includes a gallery tab drop down to show all images
 • Each image slide can have its own hyperlink
 • Show up to 10 images at once
 • Publish your own content to each picture slide
 • Navigation arrows
 • Not all slides require titles
 • Change delay time
 • Hide or show: Navigation arrows, thumbnail carousel and popup text


I like what I see! I want to JOIN TODAY.

ارسال پیام دعوت شدگان

یادبود مهمانان