ماژول نمونه 2

این یک نمونه ماژول است که شما میتوانید مطالب خود را در آن منتشر کنید تا در موقعیت تعیین شده نمایش داده شود مطالب خود را در ماژول نوشته و سیو نمایید .

خانه

صفحات

افزونه ها

ویژگی ها

آموزش ها

گالری تصاویر

ماژول نمونه1

این یک نمونه ماژول است که شما میتوانید مطالب خود را در آن منتشر کنید تا در موقعیت تعیین شده نمایش داده شود مطالب خود را در ماژول نوشته و سیو نمایید .
logo

  • 01Download the installation package from our download section.
  • 02Once the download is complete go to the backend of Joomla.
  • 03Navigate through your menu system to Extensions/Extensions Manager.
  • 04Once at the installation screen click the browse button and navigate to where you downloaded the template file.
  • 05Once you have the file selected click 'Upload File and Install'
  • The template is now installed, now let's set it as the default template:

  • 06Navigate through your menu system to Extensions/Template Manager.
  • 07Find the radio button next to the newly installed template.
  • 08Click on the Default button at the top right of the screen and you're done!

اطلاعات

این یک نمونه ماژول است که شما میتوانید مطالب خود را در آن منتشر کنید تا در موقعیت تعیین شده نمایش داده شود مطالب خود را در ماژول نوشته و سیو نماییدتلفن:
800-898-6451

آدرس:
نیویورک - خیابن بوستون
برج اول و واحد 2356

ایمیل:
info@ashowphotography.com