ماژول نمونه 2

این یک نمونه ماژول است که شما میتوانید مطالب خود را در آن منتشر کنید تا در موقعیت تعیین شده نمایش داده شود مطالب خود را در ماژول نوشته و سیو نمایید .

خانه

صفحات

افزونه ها

ویژگی ها

آموزش ها

گالری تصاویر

ماژول نمونه1

این یک نمونه ماژول است که شما میتوانید مطالب خود را در آن منتشر کنید تا در موقعیت تعیین شده نمایش داده شود مطالب خود را در ماژول نوشته و سیو نمایید .
logo


Features:

  • Supports a range of multimedia formats: images, flash, video, mp3s, html!
  • Auto detects formats or you can specify the format
  • Html descriptions
  • Enable/Disable page overlay when multibox pops up (via template parameters)
  • Enable/Disable controls (via template parameters)

Images Example

Image #1. It can support html.
  
Image #2. It can support html.
  
Image #3. It can support html.


Separate Group Images Example

Image #1. It can support html.
  
Image #2. It can support html.
  
Image #3. It can support html.


Video Example:

Youtube.com Video - CLICK ME
UP: Carl and Ellie


You can use the following video formats: flv, mov, wmv, real and swf. Just insert the URL to the videos in the href of the hyperlink, here is an example of how we did this for a Youtube video:

YouTube Tutorial: Simply right click on a youtube video and copy the embed code, then paste into a text editor and look for the embed src and use that URL in your hyperlink.


MP3 Example:

MP3 example - CLICK ME
mp3 exampleiFrame:

iFrame/HTML Example - CLICK ME
getfirebug.com
I like what I see! I want to JOIN TODAY.

اطلاعات

این یک نمونه ماژول است که شما میتوانید مطالب خود را در آن منتشر کنید تا در موقعیت تعیین شده نمایش داده شود مطالب خود را در ماژول نوشته و سیو نماییدتلفن:
800-898-6451

آدرس:
نیویورک - خیابن بوستون
برج اول و واحد 2356

ایمیل:
info@ashowphotography.com