(+84)0123 456 789

info@company.com

حمل و نقل به تمام نقاط دنیا
با سرویس های پیشرفته

ارائه سرویس های حمل و نقل
بین المللی و کشوری

درباره ما

داراي پتانسيل بالقوه و بالفعل درارائه خدمات فورواردي،کريري حمل مرکب و خدمات جانبي و حمل ونقل کالا از حوزه توليد به مصرف. حمل انواع کالاهاي سيال مانند: روغن نباتي ،فرآورده ها و مشتقات نفتي و شيميايي و ... در احجام ،اوزان و بسته بندي

ادامه مطلب

امکانات شرکت

انبارداری و ذخیره سازی

شرکت حمل و نقل با در اختیار داشتن نیروی انسانی کاردان و مجرب و ناوگان مجهز ،دارای استاندارد یورو 4 و مجوز حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در خدمت صاحبان کالا می باشد. حمل سریع و مطمئن کلیه کالاهای وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی ار تمامی مبادی ورودی به خارج از کور و بالعکس بویژه به کشورهای ارمنستان ،عراق،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی. انجام امور فورواردی و ارانه مشاوره به مشتریان و صاحبان کالا. انجام امور ترخیص و ترانزیت کالا از مبادی ورودی به مقاصد مختلف داخلی و خارج از کشور .

قراردادهای بین المللی

شرکت حمل و نقل با در اختیار داشتن نیروی انسانی کاردان و مجرب و ناوگان مجهز ،دارای استاندارد یورو 4 و مجوز حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در خدمت صاحبان کالا می باشد. حمل سریع و مطمئن کلیه کالاهای وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی ار تمامی مبادی ورودی به خارج از کور و بالعکس بویژه به کشورهای ارمنستان ،عراق،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی. انجام امور فورواردی و ارانه مشاوره به مشتریان و صاحبان کالا. انجام امور ترخیص و ترانزیت کالا از مبادی ورودی به مقاصد مختلف داخلی و خارج از کشور .

حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل با در اختیار داشتن نیروی انسانی کاردان و مجرب و ناوگان مجهز ،دارای استاندارد یورو 4 و مجوز حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در خدمت صاحبان کالا می باشد. حمل سریع و مطمئن کلیه کالاهای وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی ار تمامی مبادی ورودی به خارج از کور و بالعکس بویژه به کشورهای ارمنستان ،عراق،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی. انجام امور فورواردی و ارانه مشاوره به مشتریان و صاحبان کالا. انجام امور ترخیص و ترانزیت کالا از مبادی ورودی به مقاصد مختلف داخلی و خارج از کشور .

ارتباطات بین المللی

شرکت حمل و نقل با در اختیار داشتن نیروی انسانی کاردان و مجرب و ناوگان مجهز ،دارای استاندارد یورو 4 و مجوز حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در خدمت صاحبان کالا می باشد. حمل سریع و مطمئن کلیه کالاهای وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی ار تمامی مبادی ورودی به خارج از کور و بالعکس بویژه به کشورهای ارمنستان ،عراق،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی. انجام امور فورواردی و ارانه مشاوره به مشتریان و صاحبان کالا. انجام امور ترخیص و ترانزیت کالا از مبادی ورودی به مقاصد مختلف داخلی و خارج از کشور .

حمل و نقل حرفه ای

شرکت حمل و نقل با در اختیار داشتن نیروی انسانی کاردان و مجرب و ناوگان مجهز ،دارای استاندارد یورو 4 و مجوز حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در خدمت صاحبان کالا می باشد. حمل سریع و مطمئن کلیه کالاهای وارداتی ،صادراتی و ترانزیتی ار تمامی مبادی ورودی به خارج از کور و بالعکس بویژه به کشورهای ارمنستان ،عراق،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی. انجام امور فورواردی و ارانه مشاوره به مشتریان و صاحبان کالا. انجام امور ترخیص و ترانزیت کالا از مبادی ورودی به مقاصد مختلف داخلی و خارج از کشور .

Ground transport

Transport specializes in the safe transportation of office, computer, and medical related equipment. From a single laptop to an entire data center.

Read more

Logistic service

Transport specializes in the safe transportation of office, computer, and medical related equipment. From a single laptop to an entire data center.

Read more

Sea delivery

Transport specializes in the safe transportation of office, computer, and medical related equipment. From a single laptop to an entire data center.

Read more

Our service

سرویس های باربری

داراي پتانسيل بالقوه و بالفعل درارائه خدمات فورواردي،کريري حمل مرکب و خدمات جانبي و حمل ونقل کالا از حوزه توليد به مصرف. حمل انواع کالاهاي سيال مانند: روغن نباتي ،فرآورده ها و مشتقات نفتي و شيميايي و ... در احجام ،اوزان و بسته بندي

سرویس های انبار داری

داراي پتانسيل بالقوه و بالفعل درارائه خدمات فورواردي،کريري حمل مرکب و خدمات جانبي و حمل ونقل کالا از حوزه توليد به مصرف. حمل انواع کالاهاي سيال مانند: روغن نباتي ،فرآورده ها و مشتقات نفتي و شيميايي و ... در احجام ،اوزان و بسته بندي

سرویس های بسته بندی

داراي پتانسيل بالقوه و بالفعل درارائه خدمات فورواردي،کريري حمل مرکب و خدمات جانبي و حمل ونقل کالا از حوزه توليد به مصرف. حمل انواع کالاهاي سيال مانند: روغن نباتي ،فرآورده ها و مشتقات نفتي و شيميايي و ... در احجام ،اوزان و بسته بندي

سرویس های پرداخت

داراي پتانسيل بالقوه و بالفعل درارائه خدمات فورواردي،کريري حمل مرکب و خدمات جانبي و حمل ونقل کالا از حوزه توليد به مصرف. حمل انواع کالاهاي سيال مانند: روغن نباتي ،فرآورده ها و مشتقات نفتي و شيميايي و ... در احجام ،اوزان و بسته بندي

با در اختیار داشتن بیش از یکصد دستگاه کامیون یخچال دار ملکی و تحت پوشش مجهز به سیستم روز دنیا یورو 3(EURO3) و دارای مجوز های بهداشتی لازم از سازمان دامپزشکی ،یکی از شرکتهای توانمند در حمل مواد غذایی فاسد شدنی ( گوشت،مرغ،لبنیات،میوه ،سبزیجات و ... ) در خاورمیانه می باشد مهندس جان آدام ریاست شرکت مهندسی
Name author,
با در اختیار داشتن بیش از یکصد دستگاه کامیون یخچال دار ملکی و تحت پوشش مجهز به سیستم روز دنیا یورو 3(EURO3) و دارای مجوز های بهداشتی لازم از سازمان دامپزشکی ،یکی از شرکتهای توانمند در حمل مواد غذایی فاسد شدنی ( گوشت،مرغ،لبنیات،میوه ،سبزیجات و ... ) در خاورمیانه می باشد مهندس آدام اسمیت ریاست شرکت مهندسی
Name author,