ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
تنظیمات قالب
800-555-1212    شنبه - جمعه: 8صبح - 9شب
This template comes loaded with options that you can use to customize your site exactly how you want it. Here's how to get to these custom settings:
  • 01In the backend of Joomla go menu item Extensions/Template Manager.
  • 02Click on the title of the template.
  • 03This will bring you to the template manager screen where you can edit the template's parameters.
  • 04Click save when you are doneI like what I see! I want to JOIN TODAY.

ورود کاربران

ثبت نام کاربران