ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
ویژگی های قالب
800-555-1212    شنبه - جمعه: 8صبح - 9شب
This template is built on the very powerful S5 Vertex Framework, which comes packed with amazing features! Learn More About Vertex...

Every template built on Vertex also comes with its own unique template specific options applicable to that particular template such as highlight colors, social icons, and much more. These features are in addition to the standard functions of Vertex, and are still controlled through the very user friendly interface of Vertex. This page will document the features specific to this template.

Template Specific Configuration Interface of Vertex

Below is a screenshot that shows all the template specific features available in the user friendly Vertex admin:
Request a Quote

The Request a Quote area is a custom HTML area that you can add any HTML code you desire to it in the Vertex admin area.
Custom Highlight Colors

Stylize your site with any color you want. Set your own custom color scheme with the built in highlight colors. These control menu items, titles, buttons, hover over effects, backgrounds, and much more. You can set this color to any color that you want. Below is an example so you can see how this works.
Custom Highlight Font

Choose a custom highlight font powered by Google fonts. You can set a custom font for the titles, buttons, and much more. This is used in conjunction with the default site font which is controlled under the Layout tab of Vertex, and controls many other elements as well.
Uppercase Letters

Choose to enable or disable uppercase letters on most menu items, buttons, titles and more.

Hide Menu Arrows

With this option you can disable the menu item sub menu arrows on first level parent items.

Login, Register, Language Flags and Font Resizer

This items are disabled on the demo, but can easily be enabled as shown below.

ورود کاربران

ثبت نام کاربران