ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
اسکرول
800-555-1212    شنبه - جمعه: 8صبح - 9شب
Our Scroll Reveal feature is powered by the script found here: https://github.com/julianlloyd/scrollReveal.js. The script allows you to add "data-scroll-reveal" to HTML elements for on page scroll animations. We recommend adding to DIVs over SPAN etc as DIVs can move vs SPAN tags just fading in. Once you add the code to a DIV refresh a page or scroll down and it will animate in. It will only do this once until you refresh the page again. The great feature about the script is you can use plain English to describe how you'd like to animate your HTML element.

Example of this in action (refresh this page if you didn't see it already):

Enter from the left and move up 50px in 1.33 seconds.
Enter from the bottom after 1 second.
Wait 2.5 seconds and then ease-in-out 100px.


Code used for the above:

<div data-scroll-reveal="enter left and move 50px over 1.33s"> Enter from the left and move up 50px in 1.33 seconds. </div>

<div data-scroll-reveal="enter from the bottom after 1s"> Enter from the bottom after 1 second. </div>

<div data-scroll-reveal="wait 2.5s and then ease-in-out 100px"> Wait 2.5 seconds and then ease-in-out 100px. </div>

Usage:

For a lengthier explanation on this visit the following page: https://github.com/julianlloyd/scrollReveal.js

ورود کاربران

ثبت نام کاربران