ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
نقشه گوگل
800-555-1212    شنبه - جمعه: 8صبح - 9شب
The Map it with Google module is displayed on this page. Simply enter your address and the module uses the Google API to display a map with a marker to the address. A user simply clicks the marker and they are prompted with a popup box to get directions. Clicking "Get Directions" will take you to google maps with your business address already entered so all they have to do is enter their address to get directions. You can also specify the size of the map and whether or not to enable or disable certain controls.

ورود کاربران

ثبت نام کاربران