ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”

ماژول ساید بار

“با راه‌اندازي بازار ساخت و فروش پاركينگ در بافت‌فرسوده، مالكان املاك كلنگي مي‌توانند محدوديت‌هاي سفت‌وسختي را كه شهرداري‌تهران بابت تامين پاركينگ در ساخت‌وساز‌ها اعمال مي‌كند پوشش دهند.”
منو آکاردئون
800-555-1212    شنبه - جمعه: 8صبح - 9شب
The S5 Accordion menu is demo'd on this page. The styling of the module shown here is customized specifically for this template with css overrides, and cannot be used with any other template. The same module can be used on any template, but with default or other styling in its place.

This module is based off the Joomla main menu system module so you can still specify which Joomla menu you want to use with the S5 Accordion menu. The menu is powered off of the default mootools/jquery calls that are built directly into Joomla to avoid any javascript conflicts.

I like what I see! I want to JOIN TODAY.

ورود کاربران

ثبت نام کاربران